تونل لجستیک

نام پروژه : تونل لجستیک

کارفرما : صنایع دفاع

کاربری : نظامی

آدرس : زرین شهر، صنایع دفاع

متراژ زیربنا : 10/000 مترمربع

سال ساخت : 1389

برج افق