خدمات

تولید و فروش قالبهای یوبوت ماناپاد

این گروه به عنوان تنها تولید کننده قالبهای یوبوت ماناپاد، آماده ارائه هرگونه سفارش کارفرمایان محترم در هر نقطه از کشور بوده و عملکرد قالبهای خود را در زمان بهره برداری بطور کامل از نظر کیفی تضمین مینماید.

نظارت بر اجرای سیستم سقف یوبوت

با وجود اینکه اجرای سیستم سقف یوبوت از پیچیدگی خاصی برخوردار نبوده و دستورالعمل اجرای آن در اطلاعات فنی این گروه موجود است، در صورت نیاز کارفرما، کارشناسان گروه ماناپاد آمادگی حضور در محل و آموزش و نظارت بر اجرای سیستم سقف یوبوت را دارا میباشند.

اجرای سازه های دارای سیستم سقف یوبوت

در زمینه اجرای سازه های دارای سقف یوبوت، این گروه با توجه به داشتن اکیپ های اجرایی مجرب، قابلیت اجرای سازه های دارای سیستم سقف یوبوت را در هر نقطه از کشور دارا میباشد.

مشاوره و طراحی سازه سیستم سقف یوبوت

با توجه به انجام طراحی های متعدد توسط دفتر فنی این گروه در زمینه سقف یوبوت ، هر گونه مشاوره در این زمینه به درخواست کارفرمایان محترم ارائه میگردد و در صورت نیاز ایشان، طراحی بهینه و مهندسی سازه نیز با حداقل میزان مصالح مصرفی انجام خواهد پذیرفت.

مشاوره در طرح معماری سازه های با سیستم سقف یوبوت

با توجه به قابلیت سیستم سقف یوبوت در اجرا با دهانه های بلند، این گروه با بررسی محلهای مناسب ستونها و دیوارهای برشی جهت طراحی سازه، امکان حذف برخی از ستونهای موجود در طرحهای معماری را به کارفرمایان محترم ارائه داده که میتواند در بهینه شدن طرح معماری کمک شایانی بنماید.