درباره ما

گروه تخصصی سازه ماناپاد به عنوان زیر مجموعه گروه تخصصی ساتراپ، فعالیت خود را در زمینه تکنولوژیهای نوین آغاز نموده و با تولید قالبهای یوبوت ماناپاد در توسعه این تکنولوژی در کشور و ارتقاء آن به لحاظ طراحی خاص و مباحث کیفی گام موثری برداشته است.

گواهینامه ها

  • گواهینامه های شرکت یوبوت از جمله گواهینامه مقاومت در برابر آتش سوزی، گواهینامه های تست بارگذاری و صوت، گواهینامه سازگاری با محیط زیست

  • تائیدیه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی

  • پذیرش مرکز رشد واحدهای فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از وزارت راه و شهرسازی

  • گواهینامه صلاحیت اجرا و گواهینامه های مربوطه از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  • نمایندگی شرکت بین المللی ویتا بلو ژاپن (Vita Bello Co. Ltd)

  • تقدیرنامه های ارگانهای دولتی نظیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجمع خیرین مسجدساز استان اصفهان