ساختمان مرکزی تات

نام پروژه : ساختمان مرکزی تات

کارفرما : شرکت البرز تات

کاربری : تجاری، اداری

آدرس : تهران، چهارراه جهان کودک

متراژ زیربنا : 57/000 مترمربع

سال ساخت : 1389

برج افق