طریقه اجرا

  • ابتدا کل سقف قالب بندی میگردد. بهتر است جهت قالب کف از ورق های آجدار استفاده گردد تا امکان تابدار شدن ورق ها کمتر شده و همچنین گیرش پلاستر گچ و خاک در زیر سقف به آن بیشتر شود.
  • اجرای شبکه پایین میلگردها در دو جهت عمود و با فاصله و اندازه میلگرد مشخص شده مطابق طراحی صورت میگیرد. برای رعایت کاور میلگردها در پایین باید از فاصله نگهدارهای پلاستیکی استفاده شود.
  • چیدن قالبهای یوبوت در محلهای مشخص شده مطابق نقشه و رعایت فاصله بین قالبها با نصب و تنظیم فاصله اندازها بین قالب ها انجام شود.
  • اجرای شبکه بالایی مطابق طراحی بر روی قالبها انجام شده و درصورت نیاز آرماتورهای سنجاقی و برشی نیز اضافه میگردند.
  • مرحله اول بتن ریزی باید تا سطح زیر قالب ها انجام پذیرد تا از شناور شدن قالب ها جلوگیری به عمل آید.
  • مرحله دوم زمانی شروع میشود که بتن شروع به گیرش نموده و از حالت مایع خارج شود. در این زمان بتن ریزی مجددا از محل شروع با ریختن لایه رویی تا کد روی سقف انجام شده و سطح آن صاف و تراز میگردد.
  • وقتی بتن به مقاومت لازم رسید طبق آیین نامه قالبها باز شده و تعدادی از جکها جهت عدم تحمیل کل بار به بتن سقف باقی میمانند.