مجموعه تجاری اداری بنیاد بعثت

نام پروژه : مجموعه تجاری اداری بنیاد بعثت

کارفرما : شخصی

کاربری : مسکونی

آدرس : جزیره قشم

متراژ زیربنا : 21/000 مترمربع

تعداد سقف : 16 سقف

ضخامت سقف : 30 سانتیمتر

نوع قالب یوبوت : قالب یوبوت به ارتفاع 16 سانتیمتر

حداکثر طول دهانه : 11 متر

حداکثر ارتفاع سقف : 5/00 متر

سال ساخت : 1395

مرحله اجرا : نازک کاری

مجموعه تجاری اداری بعثت یکی از بزرگترین پروژه های انجام شده توسط گروه تخصصی ماناپاد در سال 1395 بوده است.

این پروژه سنگین و بزرگ که توسط کارفرمای شخصی انجام شد دارای متراژ زیربنایی 21.000متر مربعی بوده است.

همچنین تعداد طبقات این ساختمان 16 طبقه می باشد که ضخامت هر سقف به اندازه 30 سانتی متر می باشد.

قالب یوبوت به کار رفته در این سقف ها ، یوبوت 16 سانتی متری است.

حداکثر ارتفاع طبقات 5متر بوده است و حداکثر طول دهانه 11 متر .

مرحله اجرا در این پروژه مرحله نازک کاری بوده است.

آدرس: جزیره قشم ، مجموعه تجاری اداری بعثت