مجموعه مسکونی سرای آرتمیس

نام پروژه : مجموعه مسکونی سرای آرتمیس

کارفرما : شخصی

کاربری : مسکونی – تجاری

آدرس : اصفهان، خیابان پنج آذر،  بر مادی شاه پسند

متراژ زیربنا : 3200 مترمربع

تعداد سقف : 7 سقف

سال ساخت : 1396

مجموعه مسکونی سرای آرتمیس