مجموعه مسکونی قیطریه

نام پروژه : مجموعه مسکونی قیطریه

کارفرما : شخصی

کاربری : مسکونی

آدرس : تهران، قیطریه

متراژ زیربنا : 13/000 مترمربع

تعداد سقف : 10 سقف

ضخامت سقف : 40 سانتیمتر

نوع قالب یوبوت : قالب یوبوت به ارتفاع 24 سانتیمتر

حداکثر طول دهانه : 15 متر

حداکثر ارتفاع سقف : 3/20 متر

سال ساخت : 1397

مرحله اجرا : سفت کاری

شرکت تخصصی ماناپاد ، پروژه قیطریه را در سال 1397 اجرا نمود. این مجموعه مسکونی توسط کارفرما شخصی انجام شده است.

متراژ زیربنا این ساختمان 13.000 مترمربع میباشد که شامل 10 طبقه و حداکثر ارتفاع سقف طبقات 3.20 متر میباشد.

یوبوت به کار رفته در مرحله سفت کاری و اجرای سقف 40 سانتی متری از نوع قالب یوبوت 24 سانتیمتر بوده است.

همچنین حداکثر طول دهانه 15 متر نیز می باشد.

آدرس: تهران ، قیطریه ، مجموعه مسکونی قیطریه