مجموعه مسکونی معالی آباد

نام پروژه : مجموعه مسکونی معالی آباد

کارفرما : شخصی

کاربری : مسکونی

آدرس : شیراز، معالی آباد

متراژ زیربنا : 12/000 مترمربع

تعداد سقف : 9 سقف

ضخامت سقف : 20 سانتیمتر

نوع قالب یوبوت : قالب یوبوت به ارتفاع 35 سانتیمتر

حداکثر طول دهانه : 13 متر

حداکثر ارتفاع سقف : 5/00 متر

سال ساخت : 1397

مرحله اجرا : سفت کاری

 

سقف یوبوت

شرکت تخصصی ماناپاد ، پروژه معالی آباد را در سال 1397 اجرا نمود. این مجموعه مسکونی توسط کارفرما شخصی انجام شده است.

متراژ زیربنا این ساختمان 12.000 مترمربع میباشد که شامل 9 طبقه و حداکثر ارتفاع سقف طبقات 5 متر میباشد.

یوبوت به کار رفته در مرحله سفت کاری و اجرای سقف 35 سانتی متری از نوع قالب یوبوت20 سانتیمتر بوده است.

همچنین حداکثر طول دهانه 13 متر نیز می باشد.

آدرس: شیراز ، خیابان معالی آباد ، مجموعه مسکونی معالی آباد