مجموعه مسکونی کیانپارس

نام پروژه : مجموعه مسکونی کیانپارس

کارفرما : شخصی

کاربری : مسکونی

آدرس : اهواز، کیانپارس

متراژ زیربنا : 3/000 مترمربع

تعداد سقف : 7 سقف

ضخامت سقف : 30 سانتیمتر

نوع قالب یوبوت : قالب یوبوت به ارتفاع 16 سانتیمتر

حداکثر طول دهانه : 10 متر

حداکثر ارتفاع سقف : 3/20 متر

سال ساخت : 1397

مرحله اجرا : نازک کاری

تصاویر مربوط به مجموعه مسکونی کیانپارس که در سال 1397 توسط گروه تخصصی ماناپاد در مرحله نازک کاری اجرا شده،می باشد.

زیربنای این مجموعه متراژی 3000متر مربع داشته است که مانند دیگر پروژها به دست کارفرمای شخصی انجام گرفته است.

مجموعه مسکونی کیانپارس دارای 7 طبقه مجزا با حداکثر ارتفاع سقف 3.20 می باشد.

ضخامت سقف این طبقات که هریک به اندازه 30 سانتی متر بوده است با استفاده از یوبوت 16 سانتی متری ساخته شده است.

و حداکثر طول دهانه برای این ساختمان 10 متر بوده است.

آدرس: اهواز ، خیابان کیانپارس، مجموعه مسکونی کیانپارس