• قالب سقفی وافل دو طرفه
 • 60 * 60 ساده
 • 80 * 80 ساده
 • 80*80 قفل دار مشکی به همراه دو آچار
 • 80*80 قفل دار سفید به همراه دو آچار
 • ارتفاع قالب
 • 18و۲۵و۳۰
 • 28
 • 28
 • 28
 • ضخامت سقف
 • 25و۳۲و۳۷
 • 35
 • 35
 • 35
 • واحد
 • قطعه
 • قطعه
 • قطعه
 • قطعه
 • مقدار در مربع
 • 2 – 1.8
 • 1.1-0.9
 • 1.1-0.9
 • 1.1-0.9
 • قالب سقفی وافل الیافی یک طرفه
 • آکس به آکس ۶۰ و ۷۰
 • آکس به آکس ۷۰
 • ارتفاع قالب
 • 25
 • 30
 • ضخامت سقف
 • 30
 • 35
 • واحد
 • متر مربع
 • متر مربع
 • مقدار در مربع
 • 0.75-0.65
 • 0.75-0.65