مشکلات سیستم سقف یوبوت و مزایای قالب ماناپاد

کیفیت مواد مصرفی، شکل ابداعی و ضخامت و ابعاد محصول و مقاومت آن در برابرحریق یوبوت را محصولی منحصر به فرد ساخته است. یوبوت در حین یا پس از بتن ریزی در اثر وزن بتن و میلگردها یا نیروهای دینامیکی درحین عملیات بتن ریزی شامل وزن افراد و تجهیزات و فشار ناشی از ویبره زدن بتن تغییر شکل نداده و مقاومت  فاصله اندازهای قالبها در عملیات بتن ریزی و قبل از آن حفظ هندسه چیدمان بلوکها را تضمین مینماید. همچنین عدم وجود مواد خطرناک در ترکیبات بلوک و عدم انتشار هیچگونه مواد سمی در حین اجرا و بهره برداری توسط آن موجب حفظ سلامتی مصرف کنندگان و ساکنین خواهد بود.

با این حال تجربه چندین سال اجرا در کشور، مشکلات زیر را در استفاده از سیستم یوبوت نشان داده است :

1- خالی ماندن زیر قالب از بتن

یکی از مشکلاتی که پس از اجرای برخی از سقفهای دال مجوف با قالب یوبوت مشاهده شده است، عدم نفوذ بتن به زیر تعدادی از قالبهای یوبوت و خالی ماندن و کرمو شدن بتن در این قسمتها است.

این در حالی است که در قالبهای ماناپاد به علت تعبیه سوراخی در وسط قالب جهت خروج هوای محبوس احتمالی در زیر قالب در زمان بتن ریزی و همچنین امکان ویبره زدن در وسط قالب از ایجاد این مشکل جلوگیری شده است.

2- شکستن قالبها

شکستن قالبها در حین مراحل آماده سازی سقف و بتن ریزی، به علت ضربات وارده در هنگام جابجایی و چیدمان و همچنین فشار ناشی از عبور و مرور کارگران آرماتور بند و قالب بند از روی قالبها، از جمله مسائلی است که میتواند در مورد قالبهای یوبوت رخ دهد. قالبهای ماناپاد با شکل منحصر بفرد خود که در مقاومت قالب تاثیر بسزایی دارد و همچنین استفاده از مواد مصرفی با مقاومت بالا درصد شکست ناشی از ضربات وارده و نیز تابش آفتاب و اثرات سرما و گرما را بشدت پایین آورده است.

3- پوشش نامناسب میلگردها

عدم وجود پوشش کافی در زیر میلگردهای شبکه بالا و روی میلگردهای شبکه زیرین از مشکلات دیگری است که در مورد قالبهای یوبوت میتواند مورد توجه قرار گیرد. در قالبهای ماناپاد با تعبیه سه شیار در هر جهت و نگهدارنده های مخصوص در بالا و پایین قالب، در هر نوع آرایش میلگرد پوشش کافی میلگردها حاصل میگردد.

جمع بندی سیستم سقف مناسب

با توجه به تنوع طرحها و نماهای ساختمانی در سالهای اخیر میتوان به افزایش اهمیت معماری در ساخت و ساز کشور پی برد. در طراحی معماری فضاهای ساختمانی، یکی از موارد مطلوب برای مهندسین طراح،  فواصل زیاد ستونها و دهانه های بزرگ سقف میباشد که امکان ایجاد سالنهای وسیع و همچنین تامین پارکینگ بیشتر را میسر میسازد.

از میان سیستمهای مختلف سقف برای تامین دهانه های بزرگ، سیستم دال مجوف بتنی که با تعبیه قالبهای یوبوت اجرا میگردد، یکی از ساده ترین، سریعترین و اقتصادی ترین روشها است. سیستم سقف ماناپاد که دال مجوف بتنی با قالب ماناپاد میباشد به علت طراحی منحصر بفرد و سایر ویژگیهای قالب ماناپاد، با حل مشکلات قبلی قالبهای یوبوت، اجرای سقفهای صاف و یکدست، بدون شکست قالب در طول اجرا و با تامین پوشش کافی میلگرد را در کنار سایر مزایای سقفهای دال مجوف ممکن ساخته و گزینه ای مطلوب برای مهندسین طراح و مالکین میباشد.