مجموعه تجاری خانه اصفهان

نام پروژه: مجموعه تجاری و پارکینگ خانه اصفهان

کارفرما: شخصی

کاربری: تجاری

آدرس: خانه اصفهان، بلوار سپاه

متراژ زیربنا: 4200 مترمربع

تعداد سقف: 4

ضخامت سقف: 30 سانتیمتر

نوع قالب یوبوت: یوبوت با ارتفاع 16 سانتیمتر

حداکثر طول دهانه: 16 متر

سال ساخت: 98

در حال اجرا

تصاویر مربوط به مجموعه تجاری و پارکینگ در خانه اصفهان است که از سال 1397 توسط  گروه تخصصی ماناپاد در حال اجراست.

این مجموعه دارای 4200 مترمربع زیربناست.

مجموعه تجاری خانه اصفهان دارای 4 طبقه مجزاست و ضخامت سقف این طبقات 30 سانتی متراست از یوبوت 16  سانتی متری استفاده شده است.

حداکثر طول دهانه برای این ساختمان 16 متر بوده است.

آدرس: اصفهان، خانه اصفهان، بلوار سپاه