مجموعه مسکونی ستارخان

نام پروژه : مجموعه مسکونی ستارخان

کارفرما : شخصی

کاربری : مسکونی

آدرس : شیراز، ستارخان

متراژ زیربنا : 4/000 مترمربع

تعداد سقف : 6 سقف

ضخامت سقف : 40 سانتیمتر

نوع قالب یوبوت : قالب یوبوت به ارتفاع 24 سانتیمتر

حداکثر طول دهانه : 14 متر

حداکثر ارتفاع سقف : 3/20 متر

سال ساخت : 1397

مرحله اجرا : سفت کاری

تصاویر مربوط به مجموعه مسکونی ستارخان که در سال 1397 توسط گروه تخصصی ماناپاد در مرحله نازک کاری اجرا شده،می باشد.

زیربنای این مجموعه متراژی 4000 متر مربعی داشته است که مانند دیگر پروژها به دست کارفرمای شخصی انجام گرفته است.

مجموعه مسکونی ستارخان دارای 6 طبقه مجزا با حداکثر ارتفاع سقف 3.20 می باشد.

ضخامت سقف این طبقات که هریک به اندازه 40 سانتی متر بوده است با استفاده از یوبوت 24 سانتی متری ساخته شده است.

و حداکثر طول دهانه برای این ساختمان 14 متر بوده است.

آدرس: شیراز ، خیابان ستارخان ، مجموعه مسکونی ستارخان