مجموعه مسکونی پزشک

نام پروژه : مجموعه مسکونی پزشک

کارفرما : شخصی

کاربری : مسکونی

آدرس : یاسوج، خیابان پزشک

متراژ زیربنا : 8/000 مترمربع

تعداد سقف : 7 سقف

ضخامت سقف : 40 سانتیمتر

نوع قالب یوبوت : قالب یوبوت به ارتفاع 24 سانتیمتر

حداکثر طول دهانه : 14 متر

حداکثر ارتفاع سقف : 3/20 متر

سال ساخت : 1396

مرحله اجرا : سفت کاری

مجموعه مسکونی پزشک از پروژه های موفق شرکت تخصصی ماناپاد در سال 1396 می باشد .

این مجموعه که در مرحله سفت کاری بوده به دست کارفرمای شخصی انجام شده است.

برای اجرای این پروژه تعداد 7 سقف به ضخامت 40 سانتی متر با استفاده از قالب یوبوت به سایز 24 سانتی متر استفاده شده است.

متراژ زیربنای این مجموعه 8000 متر مربع می باشد و حداکثر ارتفاع هر طبقه 3.20 متر هستند.

و حداکثر طول دهانه برای این ساختمان 10 متر بوده است.

آدرس : یاسوج ، خیابان پزشک ، مجتمع مسکونی پزشک