یوبوت ماناپاد به ارتفاع 20 سانتیمتر

قالبهای یوبوت ماناپاد به ارتفاع 20 سانتیمتر با اجرای دولایه بتن 7 و 8  سانتیمتری در بالا و پایین قالبها، جهت دستیابی به سقفهای با ضخامت 35 سانتیمتر استفاده میگردند. سقفهای دال مجوف یوبوت به ضخامت 35 سانتیمتر برای دهانه های تا حدود 13 متر مورد استفاده قرار میگیرند در حالیکه سقفهای تیرچه بلوک و دال توپر با این ضخامت تا دهانه حداکثر 8 تا 9 متر قابل اجرا هستند. همچنین استفاده از حفره میانی در این قالب احتمال محبوس شدن هوا در حین بتن ریزی در زیر قالب را حذف نموده و امکان ویبره زنی را در وسط قالب فراهم میکند که این دو مزیت از کرموشدگی بتن زیر سقف جلوگیری مینمایند. وجود پاشنه هایی برای نشیمن میلگردهای شبکه بر روی این قالب موجب حفظ پوشش لازم آیین نامه ای برای میلگردهای دال میگردند. وجود زبانه های کناری قالب نیز جهت تنظیم فاصله بین قالبها و تامین عرض تیرچه مطابق طراحی انجام شده، از دیگر ویژگیهای این قالب نیباشد.

یوبوت ماناپاد ارتفاع 20