نحوه اجرای سقف یوبوت

/
در قرن بیستم میلادی تکنولوژی جدیدی در ساختمان سازی توسط مهندسان…
یوبوت

نتایج روش بهینه تحلیل

/
پس از انجام تحلیل بر روی دالهای مجوف یوبوت به روش آنالیز سه بعدی …

پارامترها و تاریخچه تحقیقات

/
پارامترهای اساسی در طراحی یک دال، خمش، برش و تغییر شکلهای آن …
یوبوت

بررسی روشهای تحلیل

/
یکی از متداولترین تکنیکها در سیستمهای دال استفاده از بتن مسلح میباشد …

تاریخچه و مزایای سیستم دال مجوف

/
نیاز به سیستم سقف بتنی سبک تر و ایمن تر به منظور دستیابی به دهان…
سقف یوبوت

مزایای زیست محیطی دالهای مجوف

/
با توسعه صنعت ساختمان، نیاز به روندهای مدرن با هدف استفاده بهینه از مص…
برج افق

دالهای مجوف

/
صنعت ساختمان یکی از بخشهایی است که همواره و به سرعت در حال توس…

یوبوت یا پلی استایرن

/
مزایا بطور خلاصه :طراحی شده برای دالهای دوطرفه کاهش مصر…

ضوابط لازم در طراحی سقفهای دال مجوف یوبوت

/
 بارگذاری ثقلی و لرزه ای به ترتیب باید بر اساس مبحث ششم مقرر…

ضوابط لازم در اجرای سقفهای دال مجوف یوبوت

/
تمهیدات لازم باید در بتن ریزی سقف، به منظور پرشدن زیر قالبهای …