بررسی کیفیت سیمان در کارگاه

سیمان از مهمترین مواد مصرفی در ساخت‌ و‌ ساز است. مقاومت و استحکام یک سازه به فاکتورهای زیادی بستگی داردکه کیفیت سیمان یکی از آنهاست. برای رسیدن به مقاومت موردنظر برای بتن و پایداری و دوام سازه، با کیفیت‌ترین سیمان باید استفاده شود.

به همین دلیل بررسی کیفیت سیمان قبل از استفاده مهم است. اکنون به این موضوع می‌پردازیم که چگونه کیفیت سیمان را در کارگاه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

برای دریافت اطلاعات در خصوص سقف یوبوت با گروه ماناپاد  تماس بگیرید

زمان بسته‌بندی
مقاومت سیمان با گذشت زمان کمتر می‌شود. در ابتدا زمان تولید سیمان را بر روی بسته‌بندی کنترل کنید. بهترین زمان مصرف سیمان تا سه ماه پس از تولید است. در جدول زیر درصد کاهش مقاومت سیمان با گذشت زمان آورده شده است.

سن سیمان درصد کاهش مقاومت
3 ماه 20-30 درصد
6 ماه 30-40 درصد
12 ماه 40-50 درصد

رنگ سیمان
سیمان باکیفیت دارای رنگ یکنواخت و خاکستری است.

وجود کلوخه یا تکه‌های درشت در سیمان
سیمان باید عاری از وجود کلوخه‌ها باشد. وجود این تکه‌های به هم چسبیده ناشی از جذب رطوبت است.

ساییدن بین انگشتان دست
سیمان باید به هنگام ساییدن بین انگشتان دست نرم باشد. اگر هنگام ساییدن سیمان بین انگشتان زبری احساس شد، نشانه‌ی وجود ماسه در سیمان است.

تست دما
دستتان را در کیسه‌ی سیمان فرو ببرید. اگر سردی در دستتان احساس کردید، سیمان کیفیت خوبی دارد. احساس گرما به دلیل انجام واکنش هیدراتاسیون است.

تست گیرش
با مخلوط کردن آب و سیمان خمیر ضخیمی درست کنید و به مدت 24ساعت در آب بگذارید. نمونه باید به خوبی گرفته باشد و ترکی در آن ایجاد نشده باشد.

برای خرید  قالب یوبوت با ما تماس بگیرید

فهرست