تاریخچه رفتار و مصالح مصرفی

تاریخچه  رفتار :

مطالعات انجام شده بر روی دالهای مجوف نشان میدهد که رفتار این دالها مانند الگوی ترک خوردگی و رفتار خمشی تحت تاثیر نسبت ضخامت قالب به ضخامت دال قرار دارد. همچنین ظرفیت نهایی دالهای مجوف نسبت به دالهای توپر با همان ضخامت تنها 10 درصد کاهش نشان میدهد.

در دیگر تحقیقات انجام شده مشخص شده که قسمت حذف شده بتن در خمش، تحت تنش قرار نمیگیرد. در دالها، قسمت فشاری بخش کوچکی از ضخامت دال می باشند که در همان ناحیه بالای قالبها قرار دارند.

در پژوهشی دیگر نشان داده شده که افت و خزش دال مجوف در مقایسه با دال توپر در همان شرایط و با همان ضخامت در حد قابل اغماضی بیشتر است. از افت کربناسیون هم در طراحی سازه میتواند صرفنظر شود چرا که بخش کوچکی از سطح مقطع در معرض این افت قرار دارد.

از نظر عایق بودن صوتی آزمایشات نشان داده که دالهای مجوف نظیر سیستم سقف یوبوت بهتر از دال توپر عملکرد داشته و این ناشی از شکل توخالی و وزن کمتر آنها است.

 

مصالح :

دال مجوف از سه ماده اصلی تشکیل شده است : میلگرد، بتن و قالب.

  • بتن با استفاده از سیمان پرتلند و شن تا دانه بندی حداکثر 20 میلیمتر تولید میگردد. نیازی به روان کننده در تولید بتن دال مجوف نمی باشد. آزمایشات نشان داده است که مقاومت فشاری در بتن در دالهای مجوف با دالهای توپر تفاوتی ندارد.
  • میلگرد مورد استفاده در دالهای مجوف از نوع A3 و قویتر میباشد. میلگرد در دو شبکه عمود بر هم در بالا و پایین دال بکار رفته و در صورت لزوم میلگردهای تقویتی و برشی نیز اضافه میگردد.
  • ابعاد و شکل قالبها بسته به نوع دال مجوف متفاوت میباشد.

به عنوان مثال قالبهای یوبوت 52 * 52 سانتیمتر بوده و ارتفاع آنها بسته به بار و دهانه لازم در طراحی بدست می آید که معمولا بین 12 تا 48 سانتیمتر میتواند باشد ولی معمولترین قالبها به ارتفاع 16 و 20 و 24 سانتیمتر برای سقفهای به ضخامت 30، 35 و 40 سانتیمتر میباشند.جنس قالب از پلی پروپیلن بازیافت شده، دال مجوف را در رده تکنولوژیهای سبز قرار میدهد. هزینه حمل و نقل سیستم یوبوت نسبت به کوبیاکس و بابل دک بسیار پایین بوده و جهت نصب نیاز به جرثقیل نداشته که میتواند هزینه کلی را پایین بیاورد.

فهرست