جلوگیری از هدر رفتن بتن در کارگاه

معمولا به هنگام ساخت‌ و‌ ساز مقداری بتن هدر می‌رود. این مقدار حدود 3-5 درصد مقدار بتن موردنیاز محاسبه شده، است. اما مقداری بیشتر از اعدادگفته شده منجر به افزایش هزینه‌ ساخت‌وساز پروژه می‌شود و روند کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل باید راهکارهایی را در نظر گرفت تا از ساخت بتن بیش از مقدار موردنیاز جلوگیری کرد. بتن اضافه تولید شده در نهاین در محیط رها می‌شود که از نظر زیست‌محیطی نیز مطلوب نیست. با یک برنامه‌ریزی مناسب میتوان هدررفت بتن را کاهش داد. این برنامه باید از قبل آماده شده باشد و حجم بتن موردنیاز قبل از اجرای بتن‌ریزی مشخص شده باشد.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص سقف یوبوت با گروه ماناپاد تماس بگیرید.

 

ساخت و مخلوط کردن بتن باید متناسب با سرعت بتن‌ریزی باشد. تا هم زمان انتظار را کاهش دهد و هم گیرش بتن اتفاق نیفتد.

مقدار بتن از قبل محاسبه شده باشد و در اواخر کار بتن‌ریزی به کارگران اطلاع داده شود تا از تولید بتن اضافه جلوگیری شود.

در حین بتن‌ریزی ممکن است مشکلاتی در کارگاه بوجود آید که در روند بتن‌ریزی وقفه ایجاد شود. در این مواقع سرپرست کارگاه باید به کارگرانی که مخلوط بتن را تهیه می‌کنند، اطلاع دهد تا عملیات را متوقف کنند.

اگر بتن بیش از میزان مورد نیاز تهیه شد،بهتر است از آن در جاهای دیگر استفاده شود.

بنابراین هدررفت بتن با برنامه ریزی مناسب نه فقط قبل از بتن‌ریزی بلکه در حین این فرایند نیز قابل جلوگیری است و سرپرست کارگاه باید تمام موارد را در این زمینه لحاظ کند.

 

برای خرید قالب یوبوت با ما تماس بگیرید

فهرست