درباره ماناپاد

گروه تخصصی سازه ماناپاد به عنوان زیر مجموعه گروه تخصصی ساتراپ، فعالیت خود را در زمینه تکنولوژیهای نوین آغاز نموده و با تولید قالبهای یوبوت ماناپاد در توسعه این تکنولوژی در کشور و ارتقاء آن به لحاظ طراحی خاص و مباحث کیفی گام موثری برداشته است.

احسان شهوند

دکترای مدیریت ساخت

مدیر عامل

غلامرضا ترابی

کارشناس ارشد سازه

رییس هیات مدیره

فهرست