مزایای زیست محیطی دالهای مجوف

با توسعه صنعت ساختمان، نیاز به روندهای مدرن با هدف استفاده بهینه از مصالح، لازم به نظر میرسد. یکی از این روندها سبک سازی سازه ساختمانها میباشد. سبک سازی سازه، بخشی از روشهای مدرن ساخت است که منجر به بهبود بازدهی اقتصادی، کیفیت، رضایتمندی مشتری، عملکرد زیست محیطی و پایداری میگردد.

بخش ساختمان یکی از عوامل مصرف منابع و تخریب محیط زیست میباشد. این صنعت منجر به مصرف بالای انرژی، تولید گازهای گلخانه ای، تولید ضایعات جامد و آلودگی در همه جنبه ها میگردد. تحقیقات نشان میدهد که فعالیتهای ساختمانی عامل 40 درصد از مصرف مواد اولیه نظیر ماسه، سنگ، چوب و آب میباشند.

مصرف منابع طبیعی به علت تقاضای عظیم انرژی و مواد اولیه ناشی از افزایش مداوم جمعیت، منجر به عدم توازن اکولوژیک گردیده است. فعالیتهای دوستداران محیط زیست و نگرانی بابت کاهش منابع اولیه، باعث توجه جهانی به ایجاد توسعه پایدار گردیده است. در این راستا توجه به طراحی معماری و طرح سازه بهینه میتواند از مصرف انرژی و مواد اولیه بطور قابل ملاحظه ای بکاهد. در زمینه سازه ای، سبک سازی ساختمانها که منجر به مصرف مواد کمتر میگردد یک راهکار مهم میباشد.

از جمله سازه های سبک در صنعت ساختمان میتوان به دالهای مجوف اشاره نمود. دو نمونه از دالهای مجوف پرکاربرد تکنولوژی سقف کوبیاکس و تکنولوژی سقف یوبوت میباشد. کوبیاکس از یک سری گویهای توخالی پلاستیکی تشکیل شده است که بین دولایه بتن قرار میگیرند و دال مجوف ایجاد مینمایند. سقف یوبوت نیز مانند کوبیاکس از قرارگرفتن قالبهای مکعب مستطیل یوبوت در بین دولایه بتن ایجاد میشود. سقف یوبوت راه حلی برای ایجاد دال با ستونهای قارچی است که قسمت سرستون بخشی از ضخامت دال میباشد.

قالب تک یوبوت

هر دو تکنولوژی کوبیاکس و یوبوت در یک ضخامت برابر، وزن یکسانی داشته و از دالهای توپر با همان ضخامت سبکتر میباشند. این سبکی به علت مصرف بتن کمتر بوده که خود منجر به مصرف مواد اولیه و انرژی کمتر در زمان ساخت هم در سقف و هم برای کل سازه میگردد. وزن یک دال توپر به ضخامت 20 سانتیمتر با وزن دال مجوف به ضخامت 30 سانتیمتر یکسان است، اما در این حالت دهانه ممکن برای دال توپر بسیار کمتر خواهد بود که در معماری مطلوب نمیباشد.

بنابراین استفاده از سقفهای دال مجوف نظیر سقف یوبوت علاوه بر کاهش وزن و مصرف مواد و انرژی به لحاظ کارایی و برتری در طرح معماری نیز از مزیت قابل توجهی برخوردار میباشد.

فهرست