مقایسه یوبوت با سایر سقف ها

مقدمه :

سیستمهایی که میتوان برای ایجاد یک سقف باربر استفاده کرد بسته به نوع عملکرد سازه ای، مصالح مصرفی و یا تکنیکهای اجرا به دسته های مختلف تقسیم میشوند. اما بطور کلی سیستم های پرکاربرد در کشور عبارتند از : سقف تیرچه بلوک، سقف دال تیر، سقف عرشه فولادی، سقف پیش تنیده ،سقف تیرچه فلزی و سقفهای بتنی دال وافل و دال مجوف.

دراین میان سقفهای بتن مسلح از لحاظ هزینه به صرفه تر از انواع شامل پروفیلهای فلزی میباشند. سقفهای بتن مسلح نیز به دلیل نیاز به کنترل تغییر شکلها و ترکها گاه محدود به دهانه های کوچک میشوند. حال اگر بتوان مقطع سقفهای بتن مسلح، بویژه دالها را به نحوی بهبود بخشید که بتواند علاوه بر تامین ضوابط کنترلی، در دهانه های بزرگ نیز مجاز به استفاده باشد و همچنین در مقایسه با دالهای بتنی مشابه از وزن کمتری برخوردار باشد، میتوان به شیوه جدیدی در روش اجرای دالهای بتن مسلح دست یافت.

تکنولوژی سیستم سقف یوبوت در زمینه های انرژی، حریق، آکوستیک و سازه در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بررسی شده و در حیطه الزامات مربوطه مورد تایید می باشد.

مقایسه با سقف تیرچه بلوک :

 • در سقفهای تیرچه بلوک اجرای دهانه های بالاتر از 8 متر تنها با ضخامت 35 سانتیمتر و استفاده از تیرچه دوبل امکان پذیر بوده و در دهانه های بالای 9 متر عملا قابل اجرا نمی باشد. در صورتی که سقف یوبوت تا دهانه حدود 11 متر با ضخامت 30 سانتیمتر قابل اجرا بوده و با افزایش ضخامت سقف، امکان اجرای دهانه های تا 18 متر و بالاتر امکان پذیر می باشد.
 • به لحاظ سهولت اجرا، سقفهای یوبوت مانند سقفهای تیرچه بلوک نیاز به اکیپ و یا تجهیزات ویژه نداشته و براحتی توسط پیمانکاران آرماتوربندی و قالب بندی قابل اجرا می باشد.
 • سیستم دال مجوف یوبوت به علت عملکرد دوطرفه و وجود دو لایه بتن نسبت به سقف تیرچه بلوک از ارتعاش کمتری برخوردار بوده و برای کاربری های مختلف عملکرد مناسب ­تری فراهم می نماید.
 • در زمینه انتقال صوت و حرارت به علت وجود فضای خالی و دولایه بودن سقف، عملکرد این سیستم نسبت به تیرچه بلوک بهتر و از عایق بندی بالاتری برخوردار است.
 • مقاومت به میزان 3 ساعت در برابر آتش سوزی در این سقف، درحدود دو برابر بیشتر از سقف تیرچه بلوک است زیرا انتقال دما از هر وجه به سمت دیگر به علت عایق بودن سیستم یوبوت، کندتر از سقفهای تیرچه بلوک انجام میگیرد.
 • در سقفهای تیرچه بلوک بویژه در دهانه های بلند، ترکهای در راستای تیرچه پس از بهره برداری ساختمان کاملا مشهود میباشند در حالیکه در سقفهای یوبوت به دلیل عملکرد دوطرفه این مشکل وجود ندارد.
 • از نظر اقتصادی در دهانه های بلند که در سیستم تیرچه بلوک نیاز به استفاده از تیرچه دوبل و اجرای تیر آویز می باشد، به علت اضافه شدن هزینه تیرچه و هزینه سقف کاذب، استفاده از سیستم سقف یوبوت

مقایسه با سقف تیردال :

 • سقف یوبوت به دلیل مجوف بودن و در نتیجه سبکی وزن در مقایسه با دالهای توپر، امکان اجرای دهانه های بلند بدون تیر را دارا می باشد ولی اجرای دهانه های بلند در سیستم تیردال مستلزم اجرای تیرهای آویز در فواصل نزدیک می باشد که نیاز به سقف کاذب را در این سیستم ایجاد می نماید.
 • سیستم دال مجوف یوبوت به علت ضخامت بالاتر از ارتعاش کمتری نسبت به دالهای توپر برخوردار میباشد.
 • در زمینه انتقال صوت و حرارت به علت وجود فضای خالی و دولایه بودن سقف یوبوت، عملکرد این سیستم نسبت به سقف تیردال بسیار بهتر بوده و از عایق بندی بالاتری برخوردار می باشد.
 • مقاومت به میزان 3 ساعت در برابر آتش سوزی در این سقف، بیشتر از سقف تیردال است زیرا انتقال دما از هر وجه به سمت دیگر به علت عایق بودن سیستم یوبوت، کندتر از سقفهای تیردال انجام میگیرد.
 • به لحاظ اقتصادی سقف تیر دال به دلیل اضافه هزینه اجرای تیرهای آویز و همچنین اجرای سقف کاذب در مجموع با هزینه بیشتری نسبت به سقف یوبوت قابل اجرا می باشد .

مقایسه با سقف بتنی پیش تنیده :

 • دال مجوف یوبوت و سقف های پیش تنیده هر دو توانایی اجرای دهانه های بلند را دارا می باشند.
 • سیستم پیش تنیده جهت اجرا نیاز به گروه اجرایی ویژه و تجهیزات خاص داشته در حالی که سقفهای یوبوت بدون نیاز به اکیپ و تجهیزات ویژه، به راحتی توسط گروههای آرماتوربند و قالب بند قابل اجرا می باشند.
 • سقف های یوبوت به علت ضخامت بالاتر به راحتی می­توانند خیز و ارتعاش کمتری را بدون افزایش بتن مصرفی و سنگین کردن سقف، نسبت به سقف های پیش تنیده کنترل نمایند.
 • سقف های پیش تنیده بعد از بتن ریزی تا رسیدن به مقاومت لازم عملیات اجرای سقف متوقف میگردد و در این سازه تیرهای آویزدار وکتیبه بیرون زده مشاهده می­شود که نیاز به اجرای سقف کاذب را به همراه دارد. درصورتی که در سقف های یوبوت عملکرد سازه ای مناسب تری دارند.
 • در زمینه انتقال صوت و حرارت به علت وجود فضای خالی و دولایه بودن سقف، عملکرد این سیستم نسبت به سقف پیش تنیده بسیار بهتر و از عایق بندی بالاتری برخوردار است.
 • مقاومت به میزان 3 ساعت در برابر آتش سوزی در این سقف، بیشتر از سقف پیش تنیده است زیرا انتقال دما از هر وجه به سمت دیگر به علت عایق بودن سیستم یوبوت، کندتر از سقفهای پیش تنیده انجام میگیرد.
 • از نظر اقتصادی به علت هزینه بالای کابلهای مصرفی و دستمزد اجرا، سقف پیش تنیده نسبت به سیستم سقف یوبوت هزینه اجرای بالاتری دارد.

مقایسه با سقف تیرچه فلزی :

 • سقف یوبوت از قابلیت اجرا در دهانه های بلند تا 18 متر و بالاتر برخوردار بوده در حالیکه سقفهای تیرچه فلزی حداکثر تا دهانه 12 متر قابل اجرا می­باشند.
 • سیستم دال مجوف یوبوت به علت عملکرد دوطرفه و وجود دو لایه بتن نسبت به سقف تیرچه فلزی از ارتعاش بسیار کمتری برخوردار بوده و برای کاربری های مختلف عملکرد مناسبتری فراهم می نماید.
 • در زمینه انتقال صوت و حرارت به علت وجود فضای خالی و دولایه بودن سقف، عملکرد این سیستم نسبت به سقف تیرچه فلزی بسیار بهتر و از عایق بندی بالاتری برخوردار است.
 • مقاومت به میزان 3 ساعت در برابر آتش سوزی در این سقف، بالاتر از سقف تیرچه فلزی است زیرا المانهای باربر سقف تیرچه فلزی به سرعت در معرض حرارت آتش سوزی قرار می گیرند.
 • از نظر اقتصادی به دلیل هزینه بالای تیرچه های فلزی، اجرای سقف یوبوت و سقف تیرچه فلزی تقریبا با هزینه مشابه قابل انجام می باشد.

مقایسه با سقف عرشه فولادی :

 • سقف یوبوت می تواند در دهانه های بلند تا 18 متر و بالاتر اجرا گردد که در این زمینه نسبت به سقف عرشه فولادی که معمولا تا دهانه های حداکثر 10 متر قابل اجرا است، از قابلیت بالاتری برخوردار می باشد.
 • سیستم دال مجوف یوبوت به علت عملکرد دوطرفه و وجود دو لایه بتن نسبت به عرشه فولادی از ارتعاش بسیار کمتری برخوردار بوده و برای کاربریهای مختلف عملکرد مناسبتری فراهم مینماید.
 • در زمینه انتقال صوت و حرارت به علت وجود فضای خالی و دولایه بودن سقف، عملکرد این سیستم نسبت به عرشه فولادی بسیار بهتر و از عایق بندی بالاتری برخوردار است.
 • مقاومت به میزان 3 ساعت در برابر آتش سوزی در این سقف، بسیار بالاتر از سقف عرشه فولادی است زیرا المانهای باربر سقف عرشه، فلزی بوده و به سرعت در معرض حرارت آتش سوزی قرار می گیرند.
 • از نظر اقتصادی به این دلیل که سقف عرشه فولادی در هر دهانه ای نیاز به اجرای سقف کاذب داشته و کلا بر روی اسکلت فلزی قابل اجرا بوده، هزینه اجرای آن بسیار بالاتر از سقف یوبوت می باشد.

مقایسه با سقف وافل :

 • سقف وافل از نظر عملکرد سازه ای و قابلیت اجرا در دهانه های بلند مشابه سقفهای یوبوت می باشد. ایجاد دهانه های بلند در دستیابی به طرحهای معماری مطلوب مفید می باشد.
 • سقفهای وافل به علت وجود حفره های خالی در زیر سقف، نیاز به اجرای سقف کاذب داشته در حالیکه در سیستم یوبوت چنین الزامی وجود ندارد.
 • سقف وافل به علت یک لایه بودن مقاومت کمتری در برابر آتش سوزی و همچنین انتقال صوت و حرارت نسبت به سقف یوبوت دارد.
 • از نظر اقتصادی به دلیل نیاز به اجرای سقف کاذب، هزینه سقف وافل در مجموع نسبت به سیستم سقف یوبوت بیشتر می باشد.

مقایسه با سقف کوبیاکس :

 • سیستم کوبیاکس از نظر عملکرد سازه ای، ارتعاش پایین، عایق بودن صوت و حرارت و مقاومت در برابر آتش سوزی مشابه سقف یوبوت می باشد.
 • سقف یوبوت از قابلیت اجرا در دهانه های بلند تا 18 متر و بالاتر برخوردار بوده در حالی که مطابق مرکز تحقیقات مسکن سیستم کوبیاکس مجاز به اجرا تا دهانه حداکثر 10 متر میباشد.
 • مصرف بتن در سیستم کوبیاکس یا سیستمهای کروی بیشتر از سقف یوبوت بوده و در نتیجه بار مرده بیشتری نسبت به سقف یوبوت دارند.
 • قفسه های فلزی که در سیستم کوبیاکس یا سیستمهای کروی جهت قرارگیری منظم بلوکها  استفاده میشوند هیچگونه نقش سازه ای نداشته و علاوه بر هزینه مصالح آنها، هزینه های حمل و نقل و حتی دپو و انبارداری بیشتری تحمیل می نمایند.
 • در مجموع از نظر اقتصادی به دلیل وزن بالاتر، هزینه های حمل و قفسه های فلزی، اجرای سیستم سقف کوبیاکس هزینه بالاتری نسبت به سقف یوبوت خواهد داشت.

 

جدول مقایسه کیفی خصوصیات سقفهای مختلف
  ویژگی یوبوت تیرچه بلوک دال تیر پیش تنیده عرشه فولادی
1 امکان پوشش دهانه بالای 10 متر دارد ندارد دارد دارد ندارد
2 سرعت اجرا متوسط متوسط کم کم زیاد
3 سهولت اجرا متوسط زیاد کم کم متوسط
4 ارتعاش سقف ندارد کم ندارد متوسط دارد
5 مقاومت در برابر حریق زیاد متوسط زیاد کم متوسط
6 مقاومت در برابر انتقال صوت زیاد متوسط متوسط متوسط متوسط
7 هزینه اجرا متوسط کم متوسط زیاد زیاد
8 نیاز به اجرای سقف کاذب ندارد ندارد دارد ندارد دارد
9 هزینه کلی برای دهانه بلند متوسط زیاد زیاد زیاد زیاد

 

فهرست