نحوه اجرای سقف یوبوت

در قرن بیستم میلادی تکنولوژی جدیدی در ساختمان سازی توسط مهندسان ایتالیایی به دنیا معرفی شد که سیستم دال مجوف یوبوت است. این سیستم در جهت مقاومت ساختمان در برابر زلزله، کاهش مصرف آرماتور و بتن و استفاده از دهانه های بلند روی کار آمد. روش اجرای سقف یوبوت خصوصا در دالهای بتنی در ایران نیز از سال 87 وارد شده و پس از آزمایش و تست مربوطه مجوز تاییدیه دریافت و اجرایی شد.
روش اجرایی این تکنولوژی در ساختمان سازی شامل مراحل زیر است بدیهی است برای اجرای یک سقف یوبوت عالی بایتسی تمامی این مراحل به درستی و به ترتیب انجام گیرند:

1- بستن قالب
در اولین مرحله بایستی قالب تخت زیرین دال بسته شده و قالب بندی زیرین دال با توجه به تغییرات انجام گیرد. اصولا در این مرحله از قالب های پلی وود، فلز، چوبی و کارتن پلاست استفاده می شود.

2- بستن شبکه آرماتور
پس از بستن قالب بایستی شبکه آرماتور پایین دال طبق نقشه اجرایی بسته شود. این شبکه های آرماتوری بایستی طوری بسته شوند که یک میلگرد در بین قالب های یوبوت قرار گیرد و فاصله مناسب 20 سانتمتری برای آنها رعایت شود.

3- چیدن قالب ها
در این مرحله بایستی با توجه به نقشه های اجرایی قاب ها چیده شوند. در حین اجرای این مرحله بایستی فاصله قابها با دستور مهندس ناظر تنظیم و به وسیله بندهای تعبیه شده اجرا شود.

4- شبکه آرماتور بالای دال
در این مرحله بایستی شبکه آرماتور بالای دال نیز بسته شده و در بین قالب ها در صورت نیاز از آماتورهای برشی استفاده گردد.

5- بتن ریزی اولین لایه
به طور کلی در اجرای این نوع دال ها بین ریزی در دو مرحله و دو لایه انجام می گیرد. در این مرحله بایستی اولین لایه بتن با افزودن روان کننده به بتن انجام گیرد. این لایه بتنی بایستی با توجه به اندازه ی پایه قالبها ضخامت 5 تا 10 سانتی متری داشته باشد. پس از انجام عمل ویبره تمام سطح زیر قالب های ماندگار یوبوت توسط بتن پر می شود.

6- بتن ریزی مرحله آخر
پس از بتن ریزی مرحله قبل بایستی لایه دوم روی لایه اول ریخته شده تا بتن به ضخامت مورد نظر برسد. این مرحله بایستی با فاصله زمانی از مرحله قبل انجام شود به طوری که لایه اول به خوبی گیرا شود.

7- باز کردن قالب ها
پس از بتن ریزی بایتسی قالب های کف باز شوند. طبق بحث نهم مقررات ملی ساختمان و در زمان تعیین شده و پس از گرفتن بتن ها، بایستی قالب های زیر دال را باز نموده و پس از جمع آوری به طبقه دیگر منتقل می کنیم.

فهرست