چگونگی تخریب ساختمان های قدیمی

تخریب ساختمان ها و بناها به دلایل مختلف مورد نیاز است.در این مقاله روش ها و فرآیندهای تخریب ساختمان ها و سایر سازه ها تشریح شده است.مهم است بدانید که دو نوع تخریب وجود دارد: تخریب کامل و تخریب جزئی.اولی ، همانطور که از نام آن پیداست ، به تخریب ساختار به طور کامل اشاره دارد.در همین حال ، تخریب جزئی شامل ریزش برخی از قسمت های ساختمان و در ضمن حفظ پایه ها برای ایجاد فضای بازسازی است.

دلایل زیادی برای تخریب وجود دارد.اولین و مهمترین دلیل تخریب ، قدیمی بودن سازه است.وقتی طول عمر سازه ای به پایان میرسد ، باید آن را تخریب کرد.ساختمان های قدیمی که قدمت آنها به 80 سال قبل برمی گردد ، ممکن است ارزش تعمیر نداشته باشند و باید تخریب شوند.ساختمان های قدیمی ممکن است حاوی مواد خطرناک مانند آزبست ، باشند که آنها نیاز به تخریب کامل یا تخریب جزئی دارند.

متأسفانه بعضی از ساختمان ها ارزش به روز کردن ندارند ، چنین ساختمان هایی درواقع ارزش زمینی را که در آن قرار دارد کاهش می دهند و باید تخریب شوند و با سازه های جدید که برای ساخت آنها از بلوک یویوت و دیگر مصالح نوین استفاده شده ، جایگزین شوند.

بررسی علل و عوامل تخریب ساختمان

تخریب داخلی
تخریب داخلی جدا کردن قسمت های داخلی یک سازه در ضمن حفظ نمای بیرونی ، معمولاً در آماده سازی برای یک پروژه نوسازی است.این معمولاً شامل از بین بردن دیوارها ، سقف یویوت ، لوله ها و غیره است.

تخریب انتخابی
یک پروژه تخریب انتخابی شامل حذف قسمت های داخلی یا خارجی خاص یک ساختمان و در عین حال محافظت از ساختار باقیمانده و سازه ها و مناطق اطراف آن است.

تخریب کامل
این تخریب همانطور که مشخص است ، تخریب یک ساختار بطور کامل است و می توان آن را با روش های مختلفی انجام داد ، همانطور که در زیر ذکر شده است.

تخریب دستی – این روش تخریب ممکن است برای پروژه هایی در مقیاس کوچک مورد استفاده قرار گیرد.این شامل تخریب تدریجی یک ساختار توسط عاملان با استفاده از ابزار دستی است.به طور کلی ، در این روش ، ترتیب تخریب معکوس ساخت و ساز است.

تخریب ساختمان

تخریب مکانیکی – در این نوع تخریب از تجهیزات و ابزارهای مکانیکی تخصصی استفاده شده است.اینها شامل بیل های هیدرولیکی مجهز به اتصالات مخصوصی هستند که می توانند بتن و فولاد را شکسته و ساختار سازه را از هم جدا کنند.

انفجار – یک نوع تخریب بسیار تخصصی است که از مواد منفجره برای از بین بردن سازه های بلند استفاده میشود.انفجار در کمتر از 1٪ پروژه های تخریب استفاده می شود.مواد منفجره امکان تخریب سریع و کامل را در جاهایی که روش های دیگر ممکن است خطرناک یا کند باشد ، فراهم می آورد.

فهرست